Emma’s groeifeest – deel 1

Vorig jaar werd Emma zeven jaar. Dat betekent voor kinderen die een regulier schoolritme volgen dat ze de overstap maken naar het eerste leerjaar. Meteen ook tijd voor een eerste communie of lentefeest. Emma gaat naar het buitengewoon onderwijs en daar zijn de klassen niet in leerjaren onderverdeeld. Kinderen worden wel zo veel mogelijk binnen…

Read More