privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe schaduwspel.be uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Schaduwspel.be is de blog van Kelly Steenlandt.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hierna beschreven worden.

Volgende persoonsgegevens kunnen bewaard worden

 • Naam & voornaam
 • E-mailadres
 • Website adres (optioneel)
 • IP-adres
 • Browser user agent

Reactie op een blogbericht

Bij het invullen en versturen van een reactie op een blogbericht worden uw identificatiegegevens bijgehouden.

Invullen contactformulier

Bij het invullen en versturen van het contactformulier worden uw identificatiegegevens bijgehouden om u te kunnen contacteren.

Doeleinden

Uw gegevens worden bijgehouden om u te kunnen contacteren of enige vorm van misbruik op te sporen.

Bewaartermijnen

Reactie: wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata voor altijd bewaard. Op die manier is het voor ons mogelijk om vervolgreacties automatisch te herkennen en goed te keuren in plaats van telkens opnieuw te moeten modereren.

Contactformulier: wanneer u een bericht via het contactformulier verstuurt, worden deze gegevens voor onbepaalde duur bewaard. Op die manier is het voor ons mogelijk om op latere tijdstippen terug contact met u op te nemen aangaande uw initiële bericht.

Wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn. In het geval van deze blog is dit niet van toepassing.

Ingesloten inhoud van andere sites

Blogberichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten van andere websites, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of muziek. Deze inhoud gedraagt zich hetzelfde alsof de gebruiker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken en tracking van derde partijen insluiten indien u een account heeft op deze site en aangemeld bent.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden met een beperkt aantal partijen gedeeld:

 • De hosting van deze blog (Combell).
 • Akismet: plugin voor WordPress met een geautomatiseerde spamdetectie.

Uw rechten

 • Het recht op inkijken en wijzigen van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op het wissen van uw gegevens (“recht op vergetelheid”).
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Gegevensbeschermingsautoriteit, voor België).

Contact

U kunt steeds contact met ons opnemen via volgende gegevens:
Kelly Steenlandt
kelly@schaduwspel.be